Logo tl Pangkalahatang Mag-abuloy

Ang isang online na mapagkukunan para sa mga karapatan sa network ng mga manggagawa (im) migrante

PangkalahatangBaguhin

Patungo sa paggalang sa karapatang pantao, sa mga partikular na ang karapatan na baguhin ang tagapag-empleyo at lugar ng paninirahan, upang ayusin, at access sa pagkamamamayan, na laging ¨ Te @ ng manggagawa (im) mandarayuhan ° E @ sa mga pansamantalang trabaho pinahihintulutan o iba pang mapanganib legal na katayuan

 

Kasalukuyang Kampanya

Mga nalalapit na kaganapan

2019.09.07 – Association pour la Défense des Droits du Personnel Domestique de maison et de ferme, Montréal
ADDPD/ARHW - Assemblée générale annuelle!!!
 

Mga Mapagkukunan

Manggagawa (im) migrante
Mambabatas at mamamahayag
Pampublikong Kamalayan
Employers and recruitement agencies